Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding.  Leerlingen, ouders en school kunnen er informatie en begeleiding krijgen.  Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijke werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assisten en verpleegkundigen.  

Je kunt met allerlei vragen naar het CLB.  Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, seksualiteit, opvoeding, … 

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord.  Vaak is een verhelderend gesprek voldoende.

Soms is extra hulp en ondersteuning nodig.  Samen met de CLB-medewerker werk je dan aan een oplossing.  Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. 

In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandelng of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.  

Naast deze ‘vraaggestuurde’ werking is het CLB ook verantwoordelijk voor de verplichte medische onderzoeken en is ook belast met herhalingsinentingen en met depreventie van sommige besmettelijke ziekten. 

De CLB-tussenkomsten zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privéleven. 

Voor onze school staat het VCLB2 Antwerpen-Middengebied in voor deze taak, Marita Gillis is de vestigingscoördinator.

«  
  »
m d w d v z z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30