Schoolraad

Onze school hecht veel waarde aan de participatie van alle betrokkenen om het schoolbeleid mee vorm te geven. De schoolraad adviseert de directie bij de dagdagelijkse zorgen, de schoolorganisatie en de strategische keuzes voor de afdelingen.

In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig.

De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. Om de 4 jaar worden de leden gekozen.

raadpleeg verslagen schoolraad

 

 

«  
  »
m d w d v z z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30