De inrichtende macht, ons schoolbestuur

De inrichtende macht van onze school is de stad Mortsel.  Ze is een beetje te vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf.

De leden van de inrichtende macht zijn verantwoordelijk om de school goed te laten functioneren. Om deze taak te vervullen, werven zij een directie en leraren aan. De inrichtende macht ontvangt de werkingsmiddelen voor de school van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De stad Mortsel is ook eigenaar van de schoolinfrastructuur.

Mortsel