Onze school2018-07-25T11:52:52+00:00

Onze school

Het GTI is een maatschappelijk geëngageerde stedelijke school waar jongeren terecht kunnen voor technisch (TSO) en beroepssecundair onderwijs (BSO) en dit verspreid over zes tot zeven jaar.

Het GTI Mortsel staat voor:

  • het creëren van een positief zelfbeeld en eigenwaarde
  • respect voor normen en waarden
  • een leerlingvriendelijke leer- en leefomgeving
  • kwaliteitsvolle opleidingen
  • alternatieve werkvormen en aangepaste evaluatiemethoden
  • nauwe samenwerking met de bedrijfswereld

Het niveau van de aangeboden leerstof en de opleidingen ligt hoog, maar is gekoppeld aan een doordachte leerlingbegeleiding. Verder helpen wij de leerlingen hun persoonlijkheid op een zo ruim mogelijke manier te ontwikkelen en wordt er aandacht besteed aan sport en cultuur zowel tijdens als na de schooluren. De begeleiding van leerlingen gebeurt in een sfeer van samenwerking en met eerbied voor ieders overtuiging.

De school staat open voor alle jongeren voor wie openheid, wederzijds respect en een algehele ontwikkeling van hun persoonlijkheid belangrijk zijn.