Samen

Het GTI is een school waar iedereen elkaar kent, een school met een warm hart.  We vinden het belangrijk dat iedereen zich op school welkom voelt: leerlingen, ouders en anderen.  Samen met andere leerlingen, ouders, leerkrachten en directie wil het GTI je begeleiden op je weg naar volwassenheid.

Het GTI wil voor jou een zo efficiënt mogelijk leerproces uitstippelen en wil je begeleiden bij de ontwikkeling van jouw talenten en heeft oog voor individuele problemen en beperkingen.  Wij willen je de zorg bieden die je nodig hebt om je te motiveren tot een optimale leerwinst.

Werken

Het GTI wil je vaardigheden en kennis aanleren die nodig en belangrijk zijn voor je latere studies en/of een aantrekkelijke job op de arbeidsmarkt.

We zullen, waar nodig, flexibel inspelen op de steeds veranderende eisen die de samenleving en de bedrijfswereld aan het onderwijs stellen.  Onze veelvuldige contacten en uitwisselingen met de bedrijfswereld, ons gedreven team van leerkrachten en directie en de inbreng van de lokale gemeenschap dragen bij tot een kwaliteitsvolle opleiding.

We willen je ook datgene bieden dat je nodig hebt om je persoonlijke en sociale leven zinvol in te richten, om nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan, om je creativiteit en zin voor schoonheid aan te wakkeren en om samen te werken met anderen.

aan je toekomst

We willen je zien opgroeien tot een aangename medemens met zin voor verantwoordelijkheid, respect voor elkaar en een onbevooroordeelde kritische ingesteldheid.

We doen dan ook het mogelijke om onze gemotiveerde leerlingen geslaagde studies en werkzekerheid te garanderen.

Wij, de personeelsleden van het GTI, zetten ons elke dag in om je klaar te maken voor de samenleving en een stralende toekomst.