Schoolreglement

//Schoolreglement
Schoolreglement2018-07-05T10:09:38+00:00

Schoolreglement

Een schoolreglement wordt opgesteld om het samenleven, het opvoeden en het leren in een optimale sfeer te laten verlopen.

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels.

Akkoord gaan met het schoolreglement is één van de vereisten om je te kunnen inschrijven in onze school.

Het schoolreglement wordt jaarlijks herzien en aangepast waar nodig.

Download het schoolreglement